תעודת זהות רומנית

תעודת זהות רומנית – הינו המסמך המוצא לאזרח רומני אשר מילאו לו 14 שנים. הת.ז. הרומנית מונפק ע"י משרד הפנים הרומני וזהו יכול לחליף את הדרכון במידה והטיולים נעשים בגבולות האיחור האירופאי. ניתן לקבל את התעודת זהות הרומנית רק כאשר יש כתובת מגורים על שמיכם ברומניה והינכם מוכיחים כי הינכם גרים שם.

מסמכים נחוצים לקבלת תעודת זהות רומנית:

  1. תעודת לידה רומנית
  2. תעודת נישואין או רישום גירושין/פטירה על תעודת הלידה הרומנית – במידה וקיים.
  3. תעודת אזרחות רומנית ( או הוכחה אחרת לאזרחות הרומנית) – 2 צילומים במידה ואין דרכון רומני.
  4. דרכון זר.
  5. דרכון רומני – במידה וקיים.
  6. במידה וישנם ילדים קטינים, יש להמציא את התעודות הלידה הרומניות שלהם והצהרה למקום מגוריהם ע"י ההורים, אחרת לא יהיה ניתן להגיש את הבקשה.
  7. במידה והקטינים מעל גיל 14 ואינם רשומים בתעודת האזרחות רומנית אצל ההורה עם האזרחות הרומנית, הינם צריכים להמציא סטאטוס להוכחת אזרחות רומנית.

השלב הבא

הירשם עכשיו לקבלת מידע נוסף.