להיות או לא להיות?

משרדינו הינו משרד בוטיק אשר עוסק בענייני רומניה וסביבתה בלבד ! ולפיכך , התמחותו היא עילאית שכן אינו עוסק בתחומים אחרים אלא אך ורק במתן כל השירותים הנדרשים להשגתה והשבתה של האזרחות הרומנית ליוצאי רומניה ולצאצאיהם, גם לאלו שאבדה אזרחותם.

ובפרט ליוצאי חלקי מדינת מולדובה ואוקראינה שהיו שייכים לרומניה דאז. שכן, כידוע, הדין הרומני לקבלת האזרחות כיום ברומניה מתקיים על פי שלוש תנאים עיקריים: לידה/ שבות/ אימוץ/היענות השלטונות להענקת אזרחות על פי בקשה וזאת על פי

פרק 2 סעיף 4 בחוקת רומניה. בנוסף, קיימת אפשרות על פי "חוק הדם" שפירושו אזרח וצאצאיו זכאים לקבלת אזרחות באם נולדו במקום או הוריהם או סב/תם..

הנכתב באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי