חסר מסמך? אבד מסמך?

חקירות ברומניה- צוות חוקר- יהודי רומניה סבלו קשות מפגיעות על ידי המשטר/נאציזם ששררו בראשיתה של המאה 20.עקב כך נאלצו רבים מיהודי רומניה לברוח או לעיתים לוותר על זכויותיהם ונכסיהם בכפייה. בעת כניסת הנאצים לרומניה נבזזו ונשרפו ארכיונים רבים ברחבי האימפריה הרומנית וזאת על מנת שלא יהיה ניתן לאתר שמות /מספרים של אנשים או כל תיעוד אחר. כיום לאחר עשרות שנים מתגלים ארכיונים שנשרפו ונוצר קשר עמם . יש להוסיף ולומר שבכדי שתקום זכאות לקבלת אזרחות רומניתלילידי רומניה או צאצאיהם קיימת חובה לאתר את תעודת הלידה שלהם או מסמך שיוכיח על מעמדם. אנו במרכז הארצי עובדים בשיתוף פעולה עם טובי החוקרים בכל מזרח אירופה (רומניה,מולדובה ואוקראינה*) ועקב כך החלטנו לאפשר שירות (גנאולוגיה-חקר שורשים)אשר יעניק איתור מסמכים או נכסים שאבדו או לא נמצאו ברומניה, הצלחתנו הרבה בנושא הביאה לכך שכיום אחוז הזכאים לאזרחות גדל. משרדנו מתמחה בנושאים הבאים:
 

  • איתור אנשים שאבד עמם הקשר
  • איתור מסמכים מארכיונים שנשרפו
  • אתור נכסים שנלקחו בזמן השואה
  • איתור לפי מחוז
  • איתור לפי ארכיון מדינתי
  • איתור תעודות במחוזות שהיו שייכים לרומניה דאז(אוקראינה ומולדובה)
  • איתור פרטים אישיים
  • איתור מידע
  • חיפוש קרובים

הנכתב באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי