אנו במרכז הארצי לאזרחות רומנית עושים ככל שביכולתנו להקל את ההליך עבור מבקשי האזרחות . בעקבות פניות רבות של לקוחותינו למרכז הארצי החלטנו לרכז את מספרי הטלפון של השגרירות הרומנית ולהביאם לעיני המתעניינים יחד עם זאת אנו נשמח לעזור בכל שאלה שהיא

המרכז הארצי לאזרחות רומנית 1700-700-020

שגרירות רומניה – טלפונים נחוצים

שגריר רומניה בישראל – מר אדווארד יוסיפר פניות מתקבלות במייל בלבד וזאת לאתר השגרירות כמצוין באתר הרומני.

נציג קשרים פוליטיים – מר דורו ג'ורג'יו , קונסול דיפלומטי 5229472 03

נציגת קשרים פוליטיים – הגברת טטיאנה יוסיפר קונסול דיפלומטי 5247379 03

נציגה נוספת בתפקיד מזכירה שלישית – הגברת עדינה בדסקו 5229472 03

מחלקת קשרים כלכליים

קונסול דיפלומטי- מר דורין ריפקה – 5298115 03

מחלקת תרבות ועיתונות

קונסול דיפלומטי – הגברת בלה דן קריזבאי 5229472 03 שלוחה מספר 1105

שרותים קונסולריים

סגנית קונסול – הגברת אנטה בדיו- 5244644 03

סגן קונסול – מר ולריו גבריאל קטלין – 5244644 03 שלוחה 18

פקיד קונסולרי – הגברת רודיקה שטפנסקו- 5244644 03 השלוחה הנזכרת לעיל.

פקיד קונסולרי – הגברת מרילנה סיוקיו- 5244644 03

יש לציין שכל שלוחות מחלקת שירותים קונסולריים הינם:

1118