passport-576913_1280

על כל המבקש לקבל אשרת לימודים ברומניה עליו להגיש את הטפסים הבאים, כמוסבר להלן:

1. יש למלאות את הטופס בדיוק ובאותיות קפיטל עבור כל אדם המעוניין. התשובות על כל השאלות חייבות להיות מדויקות וחתומות על הטופס. לילדיםהמצורפים בטופס בקשת הויזה יהיו חתומים ההורים או אפוטרופוס חוקי, ואת החתימות יאשרו נוטריונית על ידי נוטריון מקומי.

2. דרכון או תעודת מעבר בתוקף לפחות לשישה חודשים מעבר לתקופת השהייה המשוער של המבקש ברומניה ועותק של הדפים הרלוונטיים מתוך הדרכון אשר מציג דפים עם נתונים אישיים, תוקף וסמכות שהונפקו. לפחות דף אחד ריק צריך להיות זמין בדרכון על מנת להדביק את המדבקה ויזה.

3. תמונה בצבע מהתקופה האחרונה 3,5 ס"מ x 4,5 ס"מ,  על רקע לבן, פנים מלאים עם שתי אוזניים גלויות. כיסויי ראש וכובעים מתקבלים רק בגלל אמונותדתיות, וגם אז, לא יכול להסתיר המבקש כל חלק של פניו. משקפי שמש או אביזרים אחרים לגרוע מתמונת הפנים כמוגדר לעיל אינם מקובלים.

4. מכתב קבלה ללימודים מהמשרד הרומני של חינוך ומחקר.

5. הוכחה על תשלום של שכר הלימוד.

6. הוכחה על אמצעי תמיכה בסכום של 250 יורו לחודש עבור כל תקופת האשרה למעט במקרים שבהם הוסכם אחרת על בסיס הסכמים דו צדדיים הדדית.

7. תעודת יושר או מסמך אחר של ערך משפטי זהה.

8. ביטוח רפואי (לתאונה או חיובים החולים) במשך תקופת הויזה.

9. דמי ההרשמה.

10. דמי טיפול של משרדנו אל מול הקונסוליה ללא צורך לשוב ארצה - 500 יורו.

שים לב שאתה חייב לספק המקורי עותק של כל אחד מהמסמכים הנ"ל.

נציגי הקונסוליה רשאים לבקש מידע או מסמכים נוספים בהתאם להערכת המצב שלהם על כל אדם!

הנכתב באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי