ראש הטופס

תעודת שינוי שם

תחתית הטופס

 

 

הסבר לקבלת שירות:
תעודה ניתנת למי ששינה בעבר את שם משפחתו או את שמו הפרטי.
רשאי לקבל השירות המבקש עבור עצמו או עבור ילדיו הקטינים.
תנאים לקבלת השירות:
על מבקש השרות להציג:

  •  טופס בקשה לתעודת המעידה על שינוי שם / בחירת שם משפחה (מר/16).
  •  תעודה קודמת – ישנה (אם ישנה).

 

טופס להורדה

 

 

 

עלות השירות:
₪ 15
שירות באמצעות האינטרנט:
לא
אפשרויות להגשת בקשה:
נוכחות אישית רשות